Av havets våg kastades jag upp

Jag spolades upp från havet för länge sedan. Från stranden har jag vandrat till den punkt jag befinner mig på idag. Jag är tiden och rörelsen. Tiden har skapat frågor. Måste medge att jag inte har några slutgiltiga svar av betydelse då livet är en process av ständiga förändringar. Jag ställer frågor och finner svar som i en rörelse blir nya frågor och svar. Så går det på. Mina känslor styr och bryter tänkta orsakskedjor. Frågan skapad av ordningen tar form av kaos. Kaos är naturens ordning och energi. Jag ser mina arbeten som berättelser och inte bilder. I mina verk har människan alltid en central plats men hon gestaltas inte nödvändigtvis naturtroget eller som fysisk kropp. Det begripliga är inte intressant, det är endast vägledande inför kommande möten. Jag erbjuder dig endast en hjälp eller ett incitament till att du själv skapar dig en idé. Så vad är det du hör när du läser denna text eller ser på mina bilder om inte din egen inre röst. Låt bilden arbeta. Rörelser och viskningar. Var känslig. Livet har ingen logik!

Galleri Mats Bergman